1 Цхрон. 17: 15 је ... што је 1Пас. 17: 15?
Све ове речи и читава визија тачно су рекли Натхан Давиду. 2 Свет. 7: 17

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.