1Пар. 17: 17 је ... Шта је 1Пар. 17: 17?
Али чак ни ово није било довољно у Огледу Твоја, О Бога; Проглашавате кућу свог слугу и погледајте ме као великог човека, Боже Боже! 2 Свет. 7: 19

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.