1Пар. 17: 25 је ... Шта је 1Пар. 17: 25?
За теби, мој Боже, открио твоме слугу да ћете му градити кућу, зато се твој слуга усудио молити пред Вама. 2 Свет. 7: 27

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.