1Пар. 17: 4 је ... Шта је 1Пар. 17: 4?
Иди и реци мојој слуги Давиду: Овако говори Господ: "Нећете ми изградити кућу за становање, 3 краља." 8: 19

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.