1 Цхрон. 12: 18 је ... Шта је 1Пар. 12: 18?
И дух Амасеја, главе тридесетих, рече: "Давид је мир за вас и за вас, сина Јессе." мир за вас и мир својим помагачима; јер ти Бог помаже. Онда их је Давид примио и ставио на главу војске. Суд. 6: 34 Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.