1Пар. 12: 4 је ... Шта је 1Пар. 12: 4?
Исмаја Гибеонит, храбар тридесет и девет и девет девет; Јеремија, Јахазиел, Јоханан и Јозавад из Гедере. Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.