1Пар. 13: 14 је ... Шта је 1Пар. 13: 14?
И Ковчег Божји остао са Обедедом у његовој кући, три месеца, а Господ благословио кућу Оедедомова и све што је имао. 2 Свет. 6: 11

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.