1Пар. 15: 25 је ово ... Шта је 1 пар. 15:25?
И Давид и старешине Израелови и хиљадама капетана отишли ​​су да преносе Ковчег завета Господа из куће Обед-Едома са весељем. 2 Свет. 6: 12

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.