1Пар. 16: 16 је ... што је 1 пар. 16:16? 2018 - TheglossyPages.com