1Пар. 16: 16 је ... што је 1 пар. 16:16?
Шта је са Аврамом, и његова заклетва Исаку, Генесис. 12: 7 Живот. 22: 16 Лук. 1: 73

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.