1Пар. 16: 22 је ово ... Шта је 1Пар. 16: 22? 2018 - TheglossyPages.com