1Пар. 16: 28 је ... Шта је 1Пар. 16: 28?
Дајте Господу, ви племена из народа, приписују Господу славу и

Библији. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.