1 Цхрон. 16: 8 је ... Шта је 1Пар. 16: 8? 2018 - TheglossyPages.com