1ЈОхн. 1: 8 је ... Шта је Иоан. 1: 8?
Ако кажемо да немамо грех, обмањујемо себе, а истина није у нама. 3Кар. 8: 46 Пров. 20: 9 Екк. 7: 20

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.