1ЈОхн. 2: 1 је ... Шта је Иоан. 2: 1?
Моја деца! Ове ствари пишем вам, да не грешите; али ако се неко греши, имамо адвоката са Очевом, Исусом Христом праведним; Рим. 8: 34. 1 Тим. 2: 5

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.