1ЈОхн. 2:15 је ... Шта је Иоан. 2: 15?
Не волите свет, нити оно што је на свету: свако ко воли свет, јер нема љубави према Очету. Мат. 6: 24

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.