1ЈОхн. 2:18 је ... Шта је Иоан. 2: 18?
Деца! најновије. И као што сте чули да антихрист долази, и сада многи антихристи има [и] долазимо да знамо о томе у последње време. Лук. 21: 8

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.