1ЈОхн. 2:20 је ... Шта је Иоан. 2: 20? 2018 - TheglossyPages.com