1ЈОхн. 2:22 је ... Шта је то 1Јохн. 2: 22?
Ко је лажов, али онај који пориче да је Исус Христ? Ово - антихрист ко пориче Оца и Сина.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.