1ЈОхн. 2:26 је ... Шта је Иоан. 2: 26? 2018 - TheglossyPages.com