1ЈОхн. 2:28 је ... Шта је Иоан. 2: 28? 2018 - TheglossyPages.com