1ЈОхн. 2:28 је ... Шта је Иоан. 2: 28?
Дакле, деца, поштују се у њему, да има смелост и да се не стиди пред њим у Његовом доласку.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.