1ЈОхн. 2:29 је ... Шта је Иоан. 2: 29?
Ако знате да је он праведан човек, знајте [и] да се сви који истину рађају од Њега.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.