1Пар. 15: 14 је ... што је 1 пар. 15: 14?
и свештеника и Левита се посвети да носе Ковчег Господ, Бога Израелова.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.