1Пар. 15:20 је ... Шта је 1Пар. 15:20?
А Захарија Азиил, Шемирамота, Јехиела, Уни, Елијав, Масија и Венаја - у псалтеријама, у танком гласу.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.