1 Цхрон. 17: 19 је ово ... Шта је 1 пар. 17: 19?
Господару! за слуге Твоје, после срца Твоје, чиниш ову сјајну ствар, да испољи сву величину.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.