1Пар. 19: 11 је ... Шта је 1Пар. 19: 11?
И остали народ је рекао Абишају, свом брату, да се усмере против Амонаца. 2 Свет. 10: 10

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.