1 Цхрон. 11: 8 је ... Шта је 1Пар. 11: 8?
И градио је град, [почетак] од Миллау-а, читавог круга и Јоаб-а је наставио са преосталим градовима. Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.