1Пар. 11: 9 је ... Шта је 1Пар. 11: 9?
А Давид је напредовао, и био је све више и више, а Господар над војскама је био са њим. 2 Свет. 5: 10 Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.