1Пар. 12: 1 је ... Шта је 1Пар. 12: 1?
И они су дошли код Давида у Шиклаг, док се још увек крио од Саула, сина Кишева, и били су храбри који су помагали у битци. 1Кар. 27: 6

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.