1 Цхрон. 12: 25 је ... Шта је 1Пар. 12: 25?
Од синова Симеона, храбрих људи, било је седам хиљада и сто у војсци;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.