1Пар. 12: 27 је ... Шта је 1Пар. 12: 27?
И Јоддаи, принц племена Арон, и са њим три хиљаде и седам стотина; Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.