1 Цхрон. 12: 28 је ... Шта је 1Пар. 12: 28?
И Задок, храбра младост и његова родовина, двадесет и два шефа; 2 Свет. 8: 17 2 Свет. 15: 24

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.