1 Цхрон. 12: 3 је ... Шта је 1Пар. 12: 3?
Главни је Ахиезер онда Јоаш, синови Схемаах из Гаваје; Језиел и Пелет, синови азмаветских; Бераха и Јеху са Анатота;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.