1Пар. 12: 30 је ... Шта је 1Пар. 12: 30?
Од синова Ефраимова, двадесет хиљада и осам стотина храбрих људи, чувени у родовима;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.