1 Цхрон. 12: 32 је ... Шта је 1Пар. 12: 32?
Од синова Исакара [долазе] људи су интелигентни, који су знали да када се Израел уради, било је двеста главних, а сва њихова браћа пратила су своју ријеч;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.