1 Цхрон. 12: 34 је ... Шта је 1Пар. 12: 34?
Од 999 Нефталија, хиљаду лидера и са њима тридесет седам хиљада са штитовима и копљама; Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.