1 Цхрон. 12: 38 је ... Шта је 1Пар. 12: 38?
Сви ови ратници, у редовима, дошли су у Хеброн с пуним срцем да воде Давида над свим Израелом. А остатак Израела био је једногласно да би владао Давидом.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.