1 Цхрон. 13: 13 - Шта је ово ... 1 Днев. 13:13?
Не је Давид ковчег са њим у граду Давидову, и нацртао га у кућу Обед-Едома из ГАТА .

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.