1Пар. 13: 5 је ... Шта је 1Пар. 13: 5?
Тако је Давид окупио сав Израел од Шихора из Египта до улаза у Хамат, да носи Ковчег Бога из Кирјат-Јарима. 2 Свет. 6: 1

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.