1 Цхрон. 13: 7 је ... Шта је 1Пар. 13: 7?
И Ковчег Божји носен је у новој кочији из куће Абинадаб; Оз и Ахија су водили кочију. Бројеви. 4: 15 2 Свет. 6: 3

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.