1 Цхрон. 13: 8 - Шта је ово ... 1 Днев. 13: 8?
Давид и сав Израел играли пред Богом са све снаге са харфе и харфе и тамбура, чинела и цеви.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.