1 Цхрон. 14: 12 је ли то ... Шта је 1 пар. 14: 12?
И они су оставили своје богове, а Давид је заповиједио, и спаљени су ватром. Друго. 7: 5 Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.