1 Цхрон. 14:13 је ... Шта је 1Пар. 14: 13?
И [дошао] поново, Филистејци су се срушили у долини. 2 Свет. 5: 22 Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.