1Пар. 16: 20 је ... Шта је 1Пар. 16: 20?
И прешли су од народа до народа и из једног краљевства у другу нацију;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.