1 Цхрон. 16: 37 је ... Шта је 1Пар. 16: 37?
Тако да је ту оставио пред Ковчег завета Господа Асафа и његову браћу да служили су пред луком стално, свакодневно, Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.