1Пар. 16: 40 је ... што је 1 пар. 16: 40?
У понуди паљенице Господу на олтару за жртве паљенице без престанка, јутром и вечером, и на све што је написано у закону Господњем, који је одредио Израелу; Ек. 27: 21 Нум. 28: 3

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.