1Пар. 16: 41 је ... што је 1 пар. 16: 41?
И с њима Емана и Једутунових, а остало да су изабрани, који су поименце, да би захваљујући Господе, за Његову милост живи заувек.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.