1Пар. 16: 42 је ли ово ... што је 1 пар. 16: 42?
с њима Емана и Једутуновог славећи Бога, играјући на цеви, чинела, и различитих музичких инструмената; синови Идифуна [поставити] на капијама.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.