1 Цхрон. 16: 5 - Шта је ово ... 1 Днев. 16: 5?
Асаф главни , а други за њим Захарију, Јеиела, Шемирамота, Јехиела, Матитја, Елиаба, Бенају, и Овид - Едома, и Јеиела са харфе и лирес, а Асаф са чинелама,

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.