1Пар. 18: 15 је ... Шта је 1Пас. 18: 15?
Јоаб, син Зерије, [био] командант војске, Јошафат син Ахилуда, рекордер, 2Кар. 8: 16

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.