1Пар. 18: 17 је ово ... Шта је 1Пас. 18: 17?
Бенаја, син Јојада, над Хетлијама и Пелетовцима, а синови Давидови су први под краљем. 2 Свет. 8: 18

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.